Rågeleje Kystsikringslag Vest

Se referat fra generalforsamlingen under 'kystlaget/ generalforsamling'

2023 generalforsamling indkaldelse.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2023 efter gældende coronaregler.
Lørdag d. 29. juli kl 10.00
På restaurant Søstjernen i Rågeleje.

Endelig Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent.

2. Bestyrelsens beretning.

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for året 2022.

4. Budget for år 2023 og fastlæggelse af bidrag for 2023.

5. Valg til bestyrelsen.
Marianne Vestermark er på valg og er villig til genvalg

Margit Albertus er fratrådt bestyrelsen. Erik Sliben fra Rågeleje Klit har tilbudt at stille op til valg til bestyrelsen

6. Valg af to revisorer.

7. Eventuelt.

Vi håber på et stort fremmøde.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Link til video om Nordkystens fremtid

Denne video er lagt på Youtube af de tre kommuner.
Christian Helledie har i flere år fulgt vores kystsikringslag og holdt foredrag hos os.

 

Kommunernes udkast til bidragssats ved kystsikringsprojektet 2023.

Læs udkastet her.

Samvirkets årsmøde 27 august 2022.

Læs referatet her.

Samvirkets årsmøde 30 august 2020.

Vi var ca 30 fremmødte til et konstruktivt og positivt møde

Borgmester Anders Gerner Frost deltog i mødet.

Fra Rågeleje Kystsikring Vest deltog Marianne Vestager, Birgitte Bruhn og Pii.

Referat fra mødet kan findes på Samvirkets hjemmeside

 

2020 generalforsamling er afholdt lørdag d. 25. juli:

Læs referatet her.

Bestyrelsens beretning

I år var 14 personer fremmødt.
Næste ordinære generalforsamling afholdes lørdag d 31juli 2021 kl 10 på Søstjernen

 

Sidste års generalforsamling 2019 findes her :

Læs referatet her.

Bestyrelsens beretning

Marianne Vestermark har været på research på Nørre Lyngby Strand. Her bruger man pilehegn som kystbeskyttelse.

Her er billedet i forstørret udgave. Det kaldes biologisk kystsikring. Her er link

 


 

Vellykket generalforsamling 2018

Herunder link til Peter Fløcke Klagenbergs foredrag

Tryk på billedet herunder for at se Grøn Laseropmåling ved Rågeleje.

Generalforsamling 2018

Referat

Her ser vi Peter under foredraget om Nordkystens fremtid.

Næste ordinære generalforsamling afholdes lørdag d 25 juli 2020 kl 10 på Søstjernen

Link til Nordkystens fremtid

Generalforsamling 2017

Referat

Næste ordinære generalforsamling afholdes lørdag d 28 juli 2018 kl 10 på Søstjernen. Her fejrer vi kystlagets 90 år.

 

Link til artikel i Ingeniøren

Ingeniøren d 24 september 2016

Link til Nordkystens Fremtid

 

Billeder fra generalforsamling 2016

Referat

Lørdag d. 20. august 2016 kl 10.00


generalforsamling 2015

020214 Perspektivmøde for Nordkysten. Kystbeskyttelse Gribskov

220114 Konference om kystsikring. Danmarks Naturfredningsforening Helsingør

Møde i Gribskov Kommune torsdag d 9. januar 2014

Dagsorden
Bestyrelsens handlingsplan
Referat

 

 

 

Billedet fra 1927 er lånt fra Jacob Wandels skriv.

 

Herunder links til billeder fra Kystsikringslagene om Bodils hærgen:

Rågeleje Strandvej
Tisvilde
Salgårdshøj
Klitgården
Heatherhill
Rågeleje genopbygning
Gilleleje Øst

Tak til Mads Stampe Frederiksen. En rystende video, der viser bølgernes kraft.

Rågelejepromenadens støttemur på TV-Lorry

Skal Kystsikringslaget nedlægges ?

Det bliver et spørgsmål, som vi skal tage stilling til i løbet af næste sæson

Herunder er billede fra generalforsamling 2013

Rågeleje Kystsikringslag Vests Generalforsamling 2013 afholdtes lørdag d 24. august på Restaurant Søstjernen i Rågeleje, med ialt 13 fremmødte.

Se referatet her

"Ny" film fra Rågeleje Strand 1976

Vores sammenslutning : KystbeskytGribskov.nu
 

Efterfølgende billeder er fra Rågeleje Strandvej 2011

..............

Billederne er taget af Ole Abel

Projektleder og kystspecialist Christian Helledie fortalte om det store Nordsjællandske sandfodringsprojekt.

Her er et par vigtige hovedpunkter fra Christians foredrag:

Blød og hård kystbeskyttelse

Hård kystsikring i form af høfder, bølgebrydere og skråningsbeskyttelser kan ikke genskabe sandstrandene på Nordkysten, men resulterer i, at man kommer til at slås om sandet og stjæler det fra nabokysten.

Den skråningsbeskyttelse man har etableret gennem tiderne forhindrer nu, at der naturligt tilføres nyt sand til strandene, som derfor forsvinder gradvist.
Med sandfodring er det muligt at tilføre sand manuelt som erstatning for det sand der igennem tiden er forsvundet som følge af kysterosion.

Et regionalt koordineret fælles sandfodringsprojekt er den eneste praktisk mulige løsning for at genskabe sandstranden langs kysten.

Hård kystbeskyttelse i form af bølgebrydere og høfder kan reducere behovet for vedligeholdelse af sandfodring, men kan altså ikke erstatte sandfodring.

Med sandforing kan man øge beskyttelsen af kysten samtidig med at den rekreative værdi af stranden øges.
Skråningsbeskyttelser vil dog under alle omstændigheder være nødvendige for at beskytte kystskrænterne fremover.


Hjemmesiden senest opdateret: 22. juli 2021


Rågeleje Kystsikringslag Vest
CVR-nummer 30415566
post@kystsikring.nu

C/O Svend-Erik Pii Sørensen
Barsehøj 23,
2900 Hellerup
27577314