Rågeleje Kystsikringslag Vest

 

Nyhed

Generalforsamling 2017

Referat

Næste ordinære generalforsamling afholdes lørdag d 18 august 2018 kl 10 på Feriecenter Rågeleje Klit. Her fejrer vi kystlagets 90 år.

 

Link til artikel i Ingeniøren

Ingeniøren d 24 september 2016

Link til Nordkystens Fremtid

 

Billeder fra generalforsamling 2016

Referat

Lørdag d. 20. august 2016 kl 10.00


Nordkystens fremtid

generalforsamling 2015

3 Kommuner i kystsamarbejde.

120314 Referat Teknisk Udvalg. Møde Gribskov kommune. Punkt 33-36-37

020214 Perspektivmøde for Nordkysten. Kystbeskyttelse Gribskov

290114 Dialogmøde om eftervirkninger af Bodil. Gribskov Kommune

220114 Konference om kystsikring. Danmarks Naturfredningsforening Helsingør

Møde i Gribskov Kommune torsdag d 9. januar 2014

Dagsorden
Bestyrelsens handlingsplan
Referat

 

 

Billedet fra 1927 er lånt fra Jacob Wandels skriv om Kysten ved Rågeleje

 

Herunder links til billeder fra Kystsikringslagene om Bodils hærgen:

Rågeleje Strandvej
Tisvilde
Salgårdshøj
Klitgården
Heatherhill
Rågeleje genopbygning
Gilleleje Øst

Tak til Mads Stampe Frederiksen. En rystende video, der viser bølgernes kraft.

Rågelejepromenadens støttemur på TV-Lorry

Skal Kystsikringslaget nedlægges ?

Det bliver et spørgsmål, som vi skal tage stilling til i løbet af næste sæson

Herunder er billede fra generalforsamling 2013

Rågeleje Kystsikringslag Vests Generalforsamling 2013 afholdtes lørdag d 24. august på Restaurant Søstjernen i Rågeleje, med ialt 13 fremmødte.

Se referatet her

Havnesand til Kyst.
Opfølgning til workshop

Projekt: Havnesand til Kyst

"Ny" film fra Rågeleje Strand 1976

Vores sammenslutning : KystbeskytGribskov.nu
 

Efterfølgende billeder er fra Rågeleje Strandvej 2011

..............

Billederne er taget af Ole Abel

Projektleder og kystspecialist Christian Helledie fortalte om det store Nordsjællandske sandfodringsprojekt.

Her er et par vigtige hovedpunkter fra Christians foredrag:

Blød og hård kystbeskyttelse

Hård kystsikring i form af høfder, bølgebrydere og skråningsbeskyttelser kan ikke genskabe sandstrandene på Nordkysten, men resulterer i, at man kommer til at slås om sandet og stjæler det fra nabokysten.

Den skråningsbeskyttelse man har etableret gennem tiderne forhindrer nu, at der naturligt tilføres nyt sand til strandene, som derfor forsvinder gradvist.
Med sandfodring er det muligt at tilføre sand manuelt som erstatning for det sand der igennem tiden er forsvundet som følge af kysterosion.

Et regionalt koordineret fælles sandfodringsprojekt er den eneste praktisk mulige løsning for at genskabe sandstranden langs kysten.

Hård kystbeskyttelse i form af bølgebrydere og høfder kan reducere behovet for vedligeholdelse af sandfodring, men kan altså ikke erstatte sandfodring.

Med sandforing kan man øge beskyttelsen af kysten samtidig med at den rekreative værdi af stranden øges.
Skråningsbeskyttelser vil dog under alle omstændigheder være nødvendige for at beskytte kystskrænterne fremover.


Hjemmesiden senest opdateret: 21.august 2017


Rågeleje Kystsikringslag Vest
CVR-nummer 30415566
post@kystsikring.nu

C/O Svend-Erik Pii Sørensen
Barsehøj 23,
2900 Hellerup
27577314