Rågeleje Kystsikringslag Vest

 

Kystsikringslagets  vedtægter

Vedtægter originalt format

Historisk sammendrag

Generalforsamlinger

Årsregnskaber

Partsfordeling

Seneste nyt

Samvirket

Kontakt

 

 

Rågeleje Kystsikringslag Vest

Kystsikringslaget blev startet efter de voldsomme stormangreb på kysten i årene op til efteråret 1927. Dengang var næsten det halve af Strandvejen blevet ædt af bølgerne.


Billede af kysten DDO®land 2008 er ophavsretsbeskyttet Kystsikringslagets område strækker sig fra Højbro Å og ca. 770m langs kysten i østlig retning. Mod øst støder vi op til Kystsikringslaget Rågeleje Strand Øst af 1951.

Kystsikringslaget opgave er at vedligeholde kystsikringsværkerne.

Vi er medlem af Samvirket Af Nordsjællandske Dige- og Kystsikringslag.

Bestyrelsen holder møder efter behov og det er der hele tiden. Se bestyrelsens aktiviteter

Den næstsidste lørdag i august måned afholdes den årlige ordinære generalforsamling, traditionen tro på Restaurant Søstjernen.

Den sidste generalforsamling afholdtes lørdag d.19/8 2016 og den næste afholdes lørdag d. 18 /8 2018 kl 10, men dennegang på Feriecenter Rågeleje Klit. Vi fejrer her 90år for kystsikringslaget.

Detaljerne omkring den historiske baggrund for interessen om sikring af kyststrækningen ved Rågeleje er her beskrevet i et sammendrag der er forfattet af Grethe Egedal.

 

Rågeleje Kystsikringslag Vest
CVR-nummer 30415566
post@kystsikring.nu

C/O Svend-Erik Pii Sørensen
Barsehøj 23,
2900 Hellerup
27577314